Bestyrelsen

Parcelforeningen Godthåb CVR nr. 40949704

Formand Viktoria Holst Eriksen, mail: viktori@dbmail.dk

Kasserer Lis Baunstrup, telf. 60616795, mail: lis.baunstrup@comxnet.dk

POSTANSVARLIG : Birgit Kjer, mail: b.kjer@dadlnet.dk

Keld Jensen, telf 42616768, mail : kk.jensen@comxnet.dk

Faisel Sethi, mail : faisel@sethi.dk