Der er set rotter på vejen ved krydset Helikonsvej/Spartavej.

Der har været foretaget TV-inspektion i de to brønde. De eksisterende vejbrønde udskiftes til nye i plast. Arbejdet tager ca. 2 dage. Begge brønde var gået i stykker i bunden og konklusionen er, at det er der, rotterne kommer ud.