Der er set rotter ved krydset Helikonsvej/Spartavej. Der har været foretaget TV-inspektion i 2 brønde.

De to eksisterende vej brønde udskiftes til nye i plast. Arbejdet tager ca. 2 dage og der startes snarest. Begge brønde var gået i stykker i bunden og konklusionen er, at det er der, rotterne kommer ud.