Snerydning

Vi har en kontrakt om sne fejning i foreningen.

Kontrakten løber i 2 år af gangen  (så får vi 2. året til samme pris), hvorefter vi igen tager stilling til en ny periode. Kontraktperioden løber fra 1.11-31.3.

Fejningen vil blive påbegyndt senest 3 timer efter snefalds ophør. Der skal være minimum 10 mm sne før fejning bliver igangsat.

Kontrakten omfatter fejning af vejbane og fortov , men ikke grus/saltning.