Forfatterarkiv: andersbl

Bredbåndsforeningen

En forening der er stiftet den 2.februar 2005 i Parcelforeningen .

Bredbåndsforeningen blev stiftet da vores veje skulle renoveres. Der var nogle aktive medlemmer der synes at vi skulle benytte os af at vores fortove alligevel skulle graves op og så var der mulighed for, at vi samtidig kunne få lagt vores eget lyslederkabel og coaxkabel ned i jorden.

Bredbåndsforeningen kan levere IP telefoni, Internet og Radio/TV signaler til medlemmer af Bredbåndsforeningen.

Der er en tilslutnings/etableringsomkostning for at blive tilsluttet nettet og der skal herefter betales et årligt kontingent til Bredbåndsforeningen.

Hvis man overtager et hus der har betalt etableringsomkostninger skal der kun betales indmeldelse i Bredbåndsforeningen og derefter som alle andre almindeligt kontingent, som følger kalenderåret.

Det er frivilligt om man vil være medlem af Bredbåndsforeningen.

Yderligere oplysninger om Bredbåndsforeningen kan stilles til Formanden på:  Finn.Skou@gmail.com

Kirsebærtræerne

I år 2014 blev vores gamle kirsebærtræer, efter påbud fra kommunen, fældet på det grønne område ved Pindosvej/Spartavej.

Det var med sorg vi måtte sige farvel til de gamle træer men de var blevet syge af alderdom og truede med at vælte med stor risiko for skader på personer og materiel.

Ved fældning af træerne, blev der konstateret meget råd i midten af alle stammerne.

Der blevet plantet 15 nye kirsebærtræer i anlægget.

Efterfølgende er der et par træer der er gået ud . De vil blive erstattet af nye træer i 2019.

Snerydning

Vi har en kontrakt om sne fejning i foreningen.

Kontrakten løber i 2 år af gangen  (så får vi 2. året til samme pris), hvorefter vi igen tager stilling til en ny periode. Kontraktperioden løber fra 1.11-31.3.

Fejningen vil blive påbegyndt senest 3 timer efter snefalds ophør. Der skal være minimum 10 mm sne før fejning bliver igangsat.

Kontrakten omfatter fejning af vejbane og fortov , men ikke grus/saltning.