Beboerbrev vedrørende TDC fibernet

Kære beboere i Parcelforeningen Godthåb.

Vi har i nu et år haft TDC til at grave fibernet ned i vores forening og det har nok været noget af det værste, vi har været udsat for -både fra Københavns Kommune samt fra TDC’s side.

Reetableringen eller mangel på samme savner ord, og vi i bestyrelsen har ikke set eller prøvet noget lignende før.

Der er på intet tidspunkt rettet henvendelse til bestyrelsen omkring gravearbejdet eller et forsøg på samarbejde omkring dette, men kommunen henholdte sig til, at hver enkelt parcelejer har fået besked.

Københavns Kommune har været meget arrogante og vi kunne jo bare klage, hvis vi ville, hvorfor jeg også har bedt om aktindsigt i hele forløbet.

TDC er blevet kontaktet af undertegnede hver dag flere uger i træk og til sidst skrev jeg til en af deres chefer øverst oppe Andreas Pfisterer, hvorefter jeg fik et svar !

Jeg har skrevet retur med de fejl og mangler, som foreløbig er konstateret og påpeget, at der eks. blev lagt forkerte fliser ned, ødelagte hjørner og forbræmmer, samt brug af vores grønne anlæg, hvor der var hjulspor og ødelagt græsplæne mv.

Jeg har intet hørt endnu omkring aflevering af arbejdet, men en fra Københavns Kommune er sat på opgaven, men belært af bitter erfaring, bliver det formentlig en kamp igen, der kan tage år, for at få reetableret tilbage til vores oprindelige stand på vejene.

GIGABIT har nu også fået gravetilladelse af Københavns Kommune og vi kan starte forfra igen (endda inden TDC har fået reetableret) og sådan kan det forsætte med de forskellige Netfirmaer i landet – vi kan åbenbart ikke modsætte os det, men skal bare finde os i det ”overgreb” som det føles som – og vi skal selvfølgelig selv betale alt, hvad der ikke bliver bragt tilbage til samme stand som før alle startede med at grave det hele op

Hvis vi skal gøre os nogen forhåbning om, at blive hørt en lille smule og gøre kommunen bekendt med vores utilfredshed vil jeg bede alle, der kan og vil hjælpe med at klage over de horrible forhold at gøre følgende – og jo flere der vil afsætte tid til det – jo større gennemslagskraft !!!

Skriv en mail til Københavns Kommune på mail: gravetilladelser@kk.dk

Hvor i beskriver alle fejl og mangler, der er ud for jeres egen parcel, som i kan konstatere og med forbehold for yderligere fejl. Tag nogle foto’s og vedhæft, hvis i har mulighed for dette.

I skal ligeledes bede om aktindsigt i hele projektet omkring gravetilladelsen til både TDC og GIGABIT og et svar på, hvem der har ansvaret for at følge op på reetableringen af arbejderne.

I skal ikke lade jer spise af med en telefonsamtale eller en mail om, at bestyrelsen har fået en aktindsigt, da kommunen åbenbart ikke ønsker at kommunikere med bestyrelsen, men hold fast i aktindsigtskravet.

Såfremt noget er uklart i svaret fra kommunen, så send en mail retur og bed om at få det udspecificeret et svar eller mangel på samme. Sørg for at alt bliver på skrift/mail.

Send en lignende mail til TDC, hvor i beskriver det samme og med samme foto’s  gør opmærksom på alle fejl og mangler samt deres arrogance over for alle, som har forsøgt at få forbindelse til dem. TDC har mail: tdc@tdc.dk

Jeg håber så mange som muligt vil være med til at gøre opmærksom på det urimelige, i den behandling vi som parcelejere har og er udsat for og sender klagerne afsted.

Hvis nogen har kontakt til medierne, vil det være meget velkomment, at de bliver sat på cc, når i sender til de ovennævnte

Med håb om, at vi kan blive hørt en smule og jo større pres, jo nemmere vil vi have ved at få vores veje reetableret tilbage til normal tilstand.

Venligst

Niels Gert Dehlendorff