Ny opkrævning kommer via Nets

Til medlemmer der afvikler på vejlån.  

Bankernes EDB Central, Service Opkrævning, der via Arbejdernes Landsbank har opkrævet foreningens kontingent og vejlån bliver lukket ned den 31.12.2019 på grund af for få brugere i deres system.

Foreningens  Kontingent og Vejlån/ydelse vil derefter ikke længere blive opkrævet via Bankernes EDB Central, Service Opkrævning.  

Foreningen skal så finde en ny måde at få opkrævet kontingent og vejlån på.

Da det er en stor fordel for kassereren J  og den betalende at kunne tilmelde regningen til betalingsservice, er valget faldet på NETS. (Betalingsservice web.)

Da jeg ikke har nået at få oprettet betalingsserviceaftalen til den første gang for betaling af vejlån i januar 2020, har jeg vedlagt et manuelt indbetalingskort på 741,- kr., som i bedes indbetale på.

Derefter vil der fra den 1.4.2020 blive udsendt det første indbetalingskort fra NETS, der så kan tilmeldes BS, hvis man ønsker det, eller man kan fortsætte med at modtage et indbetalingskort i sin postkasse hver betalingstermin.

Kassereren ser helst at betalingerne bliver tilmeldt betalingsservice men det er medlemmets eget fri valg. Mere om det i det nye år.

Rejsen har været lang, for at kunne få oprettet en betalingsservice aftale. Blandt andet skulle foreningen have et CVR nr. for at kunne benytte sig af NETS (Betalingsservice web.).

Så nu har Parcelforeningen Godthåb et CVR nr. 40949704.

I Virk. (Erhvervsstyrelsen) var der allerede en Parcelforening Godthaab, men de staver Godthaab med aa og vi staves med å, ifølge vedtægterne, så fint at vi ikke hedder helt det samme. (selvom man godt kunne hedde det samme, når bare man ikke var et selskab i flg. Virk).

Gælden på vejlånet til banken og forening vil blive indfriet i år 2020, hvis der betales som hidtil.

Der er 29 medlemmer tilbage der afdrager på vejlånet og ingen er i restancer på vejlån i år.

Mere om restgælden i det nye år.

Foreløbig en stor tak til jer alle for jeres rettidige betaling af ydelserne på vejlånet gennem årerne.

Det er en super forening at være kasserer i.

God jul og godt nytår til jer alle fra bestyrelsen.

Hilsen Lis Baunstrup